Česká Hasičská Sportovní Federace, sportovní svaz hasičů, z.s.

TFA Olomouc 2018

Soutěž v disciplínách TFA (simulace zásahové činnosti v zásahovém oděvu za použití dýchacího přístroje jako zátěže). Trať je postavena paralelně pro současný postup dvou soutěžících. Soutěž bude probíhat podle platných pravidel, bude rozdělena do 4 úseků, časy ze všech 4 úseků budou sečteny a poté vyhodnoceny. Vyhodnocení proběhne v kategoriích jednotlivců. Při nedostatku startujících v jednotlivých kategoriích (min. 4) budou startující přesunuti do nižší či vyšší věkové kategorie.

Závodu se mohou zúčastnit příslušníci HZS ČR, zaměstnanci HZS podniků, členové SDH obcí a pozvaní závodníci ze zahraničí. Závod je zároveň kvalifikací pro závodníky SDH obcí Olomouckého kraje na MČR v disciplínách TFA dobrovolných hasičů. Maximální počet závodníků je 80, pozdější přihlášky nebudou přijímány. Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně způsobilí s platnou lékařskou prohlídkou a za jejich zdravotní stav odpovídá vysílající organizace. Každý soutěžící předloží potvrzení přihlašující organizace (organizační části – ÚO, kraj, podnik, obec). Soutěžící musí být zdravotně způsobilý pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou (Příloha č. 1), startuje na vlastní nebezpečí a pořadatel soutěže nenese v případě jeho zdravotních komplikací žádnou odpovědnost. V případě úrazu nese odpovědnost vysílající organizace.

štítky: TFA
Aktualita ze dne 26.3.2018 | Napsal: