Česká Hasičská Sportovní Federace, sportovní svaz hasičů, z.s.

Poslání ČHSF

 1. ČHSF má za účel:
  1. podporovat sport a sportování hasičů a jejich rodinných příslušníků;
  2. přispívat k vytváření podmínek pro udržování a zvyšování fyzické zdatnosti hasičů;
  3. rozvíjet jejich mezinárodní sportovní kontakty;
  4. podílet se a podporovat organizování mezinárodních sportovních akcí;
  5. podporovat členské sportovní kluby v organizování sportovních akcí.
 2. ČHSF je zástupcem České republiky v „European Fire Service Sport Federation – E.S.F“ (Evropská sportovní federace hasičů). Dále zastupuje členské kluby v mezinárodních hasičských sportovních organizacích a rozvíjí mezinárodní styky. Podílí se na rozvoji vztahů mezi Hasičským záchranným sborem České republiky a hasičskými sbory jiných států.
 3. ČHSF dále:
  1. organizuje volnočasové sportovní aktivity a reprezentaci hasičů České republiky na vybraných mezinárodních akcích ve vybraných sportech;
  2. vytváří materiální a tréninkové podmínky pro členy ČHSF, kteří se připravují a účastní sportovních soutěží;
  3. vytváří podmínky pro vzájemně prospěšnou spolupráci členských klubů při rozvoji sportu, tělovýchovy a turistiky, jakož i kulturní a hospodářské činnosti;
  4. vytváří ekonomickou základnu pro plnění svých cílů;
  5. vede své členy k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, zprostředkovává jim informace z oblasti tělesné kultury;
  6. spolupracuje s vedením Hasičského záchranného sboru České republiky, Odborovým svazem hasičů, jinými tělovýchovnými a sportovními organizacemi a jednotlivci;
  7. pomáhá členským klubům vytvářet materiální, finanční a organizační podmínky pro tělovýchovnou a sportovní činnost, zejména zaměstnanců a příslušníků zařazených v Hasičském záchranném sboru České republiky;
  8. shromažďuje, vyhodnocuje, propaguje a pomáhá zavádět osvědčené zkušenosti a znalosti z činnosti členských klubů;
  9. zastupuje zájmy členských klubů v jednání se státními orgány či nestátními organizacemi v rámci České republiky i v zahraničí;
  10. podporuje sportovní reprezentaci hasičů a podílí se na jejím zabezpečení;
  11. podílí se na organizaci a zabezpečení sportovních mistrovství České republiky hasičů, sportovních přeborů a soutěží mezi člens