Česká Hasičská Sportovní Federace, sportovní svaz hasičů, z.s.

PŘEBOR HZS ČR ve futsalu 2019

V rámci fyzické přípravy příslušníků HZS ČR a dle Kalendáře hlavních sportovních soutěží v roce  2019  se uskuteční  „Přebor HZS ČR ve futsalu profesionálních hasičů“.

Turnaj proběhne ve  sportovní hale  podle Pravidel futsalu s menšími úpravami.

Pořadatel : HSK Ústí n. Orlicí ve spolupráci s ČHSF, HZS Pardubického kraje

Datum konání turnaje : 29.-30.října 2019

Místo konání turnaje : Vysoké Mýto,

                                         hala Domova mládeže ve Vysokém Mýtě

Zahájení turnaje :  29.října 2019  v 8.45 hod. ve Vysokém Mýtě

Prezence : 29.října 2019  v 7.30 hod. ve Vysokém Mýtě - Integrovaná škola Technická

                 nprap.  Hana Špinlerová

                 mjr.Bc. Pavel Zámečník

                                p. Jana Davidová

Startovné:  1000,- Kč za družstvo

Nocležné + stravné (snídaně,večeře,2x oběd):  – 1 noc 570,- Kč/osoba

                                                                                 2 noci 720,- Kč/osoba                       

Hrací systém: bude vytvořen dle došlých přihlášek. Pravděpodobně ve 2 skup.. Ve skupinách hraje každý s každým. Druhý den se hraje vyřazovacím způsobem.

Ukončení turnaje : 30.října 2019 v 15.00 hod. ve sportovní hale ve Vysokém Mýtě.

Rozhodčí : kvalifikovaní rozhodčí futsalu

Zdravotní služba : ZÚ Hlučín

Ředitel turnaje : plk.Ing. Libor Dušek

Ceny: každé družstvo obdrží cenu.

Přihlášky : zasílat nejpozději do 20.října  2019 na  e-mail Zamecnik.P@seznam.cz ,

neb mobil  606792973

Na přihlášce bude max.počet osob 15. (včetně řidičů,ved.dr.,atd.) a závazný

požadavek na nocleh.

Možný příjezd dne 28.října od 19.00 hod. Nutno dohodnout!

Každý vedoucí družstva si připraví soupisku osob pro nocleh s uvedením adresy bydliště a číslem OP. Dále si připraví soupisku hráčů a doprovodu pro zaplacení poplatku za ubytování a stravu za celé družstvo a s celou částkou dojde na prezenci k zaplacení + startovné. Na základě soupisu, dle počtu členů družstva, obdrží stvrzenky o zaplacení za jednotlivé členy družstva.

Ubytování: na základě závazných přihlášek zabezpečí pořadatel proti hotovému zaplacení.

Ubytování – 1 noc 250,-Kč, 2 noci 400,-Kč

Stravování: zajištěno za úhradu v rozsahu 1x večeře, 1x snídaně, 2x oběd​​​​​​​

Ubytování i stravování bude zajištěno pro přihlášená družstva a jejich doprovod dle obdržené přihlášky. Každé družstvo při prezenci uhradí částku za stravu a ubytování v ceně osoba/1 noc + strava celkem 570,- Kč /osoba, 2 noci + strava celkem 720,- Kč/os.

Změna počtu stravovaných oproti přihlášce je možná nejpozději do 24.října 2019, poté každé družstvo hradí počet předem nahlášený.