Česká Hasičská Sportovní Federace, sportovní svaz hasičů, z.s.

Mistrovství UNITOP ČR, Přebor HZS ČR, PČR a MV v orientačním běhu pro rok 2020

Mistrovství složek IZS ČR v orientačním běhu pro rok 2020 je otevřený závod pro všechny   zaměstnance IZS, členy UNITOP ČR, zahraniční hosty (SRN), studenty (PČR, HZS, AČR) 

Záštitu nad mistrovstvím UNITOP ČR v orientačním běhu převzal radní Jihočeského kraje a starosta města Lišov Bc. Jiří Švec

Pořadatel:Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, UNITOP ČR, Sportovní klubpolicie České Budějovice

Datum konání: 9. září – 10. září 2020

Místo konání: České Budějovice; Lišov, místní částiKlauda a Slabce

Ředitel mistrovství: brig. gen. Mgr. Bc. Luděk Procházka

Hlavní rozhodčí: Filip Hulec

Organizační zajištění:Blabla Zdeněk, školní policejní středisko, oddělení tisku a prevence,účelové zařízení Lišov-Slabec, Sportovní klub policie České Budějovice

Startovné: 600,- Kč

Strava: zajištěna pořadatelem

Doprava: zajistí vysílající organizační článek, soukromé vozidlo, možnost proplacení kluby

Přihlášky: pomocí formulářů Google–závod jednotlivců:

https://forms.gle/tSyvFT48GBWB9AuPA

závod štafet: https://forms.gle/UXzDyKQXUqN2VNGy5

do pátku 14. srpna 2020

Součástí přihlášky jednotlivců je i přihláška ubytování a stravování.

Přihlašte se do štafet v základním termínu včetně zadání soupisky v přihláškovém systému. Nebude-li to možné, doplňte soupisku co nejdříve na e-mail filip.hulec@seznam.cz (uveďte kategorii, pojmenování vaší štafety, jména závodníků na jednotlivých úsecích a jejich SI čipy) nejpozději do 9. září 17:30.

Informace: Blabla Zdeněk – tel. +420 603 946 589, blabla.zdenek@gmail.com

Mapa: závod jednotlivců – Větrník, 1:10 000, ekv. 5m, stav jaro 2019, ISOM 2017-2

závod štafet – Slabce, 1:10 000, ekv. 5m, stav léto 2020, ISOM 2017-2

Systém ražení: Sportident, kontaktní ražení, jeden čip není možné použít v závodě       dvakrát. Požadavky na zapůjčení čipu uvádějte v přihláškovém formuláři.

Terén: Středoevropský terén, středně hustá síť cest, místy oblasti se sníženou průběžností.

Druh závodů:9.9.2020 – denní závod jednotlivců na klasické trati

10.9.2020 – závod štafet

Prezentace:9.9.2020 do 11.00 hod. Místa shromaždiště budou upřesněna na webu závodu:pcb.wgz.cz/rubriky/poradame-2020/mistrovstvi-republiky-pcr-a-hzs

Kategorie závodu jednotlivců:  muži PČR, ostatní MVdo 40 let včetně         P1

muži PČR, ostatní MV do 50 let včetně       P2

muži PČR, ostatní MV,veteráninad 50 let    P3 muži HZS do 40 let včetně                         H1

muži HZS do 50 let včetně                         H2

muži HZS,veteráni nad 50 let                    H3

ženy PČR                                                  PZ

ženy HZS                                                  HZ

Kategorie závodů štafet:            muži PČR                                                 PM

          muži HZS                                                 HM

          ženy PČR+HZS,ostatní ženy MV ZMIX         MIX


u kategorií P1 – P3, H1 – H3, PZ a HZ bude vyžadováno předložení služebního průkazu

Pořadatel si vyhrazuje právo, že v případě nenaplnění dostatečného počtu závodníků v kategoriích budou kategorie adekvátně sloučeny.

Pořadatel nazajišťuje zápůjčku buzol!

Časový harmonogram:

9.9.2020 – středa

11.00 – prezentace

12.00 – zahájení mistrovství

12.30 – přesun na shromaždiště závodu

13.00 – start závodu jednotlivců

18.00 – večeře

20.00 – volný program


10.9.2020 – čtvrtek

08.00 – 09.00 snídaně

09.00 – přesun na závod štafet

10.00 – start závodu štafet

12.30 – 13.00 oběd

13.30 – vyhlášení výsledků, slavnostní ukončení mistrovství


Pořadatel si vyhrazuje právo pro případné změny v časovém harmonogramu z důvodů zajištění plynulého průběhu závodu.


Mistrovství UNITOP ČR v orientačním běhu podpořili