Česká Hasičská Sportovní Federace, sportovní svaz hasičů, z.s.

ZÁPIS ZE VIII. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ ČHSF

Zápis ze dne 22. 4. 2010

Místo: Krajský úřad Zlín

Zúčastnění: předsednictvo ČHSF, delegáti sportovních klubů

Průběh jednání:

1) zahájení - Ing. Jiří Moskva

 • Omluveni členové předsednictva ČHSF: Ing. Zdeněk Koutník, Ing. Oldřich Dvořák a Martin Kavka

2) volba návrhové a volební komise

 • Návrhová a volební komise komise byla zvolena 100% počtem přítomných hlasů, předsedou komise se stal Ing. Radek Zeman

3) Slovo Mgr. Vladimír Vysocký – zhodnocení komise sportu

 • Projevil nespokojenost s vedením zástupců míčových sportů.
 • Prezentace úspěchů hasičů ve světě
 • Seznámení se světovými hry v NY (USA)

4) Slovo ředitel ÚO Zlínského kraje

 • Poděkování krajskému úřadu Zlín za poskytnutí prostor

5) Slovo tisková redakce ČHSF

 • Představení činnosti
 • Správa domén (www.chsf.czwww.tfa-czech.cz )
 • Kontaktní emaily
 • Seznámení se spolupráci se serverem pozary.cz
 • Články, které přicházejí, by měly mít jednotnou formu

6) Informace ze sekretariátu ČHSF

 • Seznámení s dotacemi za rok 2010

7) Slovo předseda ČHSF – Ing. Zdeněk Nytra

 • Zhodnocení roku 2010
 • Přenes prognóz na další připravované akce

8) Slovo místopředseda ČHSF – Mgr. Jiří Kotáb

9) Volby do předsednictví ČHSF

 • Volba předsedy: Ing. Zdeněk Nytra  zvolen počtem 19 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.
 • Volba místopředsedy: Mgr. Jiří Kotáb zvolen počtem 19 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

Přestávka od 11:40 – 11:50

Pokračování ve volbě

 • Volba sekretář: Ing. Lukáš Popp zvolen počtem 19 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.
 • Volba člena pro zahraniční styky: Ing. Zdeněk Koutník zvolen počtem 19 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.
 • Volba člena pro vnější vztahy a média: Ing. Lukáš Drozdík, Gabriela Dvorníková zvoleni počtem 19 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.
 • Volba vedoucího komise sportů: Mgr. Vladimír Vysocký zvolen počtem 19 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.
 • Volba komise sportů: Pavel Zámečník, Radek Zeman, Tomáš Melčák, Daniel Treml, Petr Mrowiec zvoleni počtem 19 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.
 • Volba dozorčí rada: Jan Dvořák, Václav Kovář, Petr Chalupník zvoleni počtem 19 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

10) Zpráva o činnosti dozorčí rady ČHSF

 • Ing. Václav Kovář přednesl závěry dozorčí rady pro rok 2010

Přestávka na oběd

11) Zahájená diskuze

 • Vznesen dotaz na pořádání a uvolňování příslušníků na sportovní akce
 • Projednáván příspěvek na závod v cyklistice na Korsice
 • Snaha najít řešení pro krajské ředitele ohledně uvolňování Svých příslušníků na sportovní akce
 • Návrh o snahu získat finanční podporu z grantu EU
 • Představení světových her v NY

12) Usnesení a závěr shromáždění

Valná hromada se usnesla, že:

 • ostatní sportovní kluby, vyjma moravskoslezského, doplní sekretariát ČHSF nejméně jedním člověkem,
 • schvaluje příspěvek na MS v cyklistice na Korsice ve výši 10000,- Kč,
 • bude zpracován seznam soutěží pořádaných ČHSF a ten bude následně předložen ředitelům HZS krajů s žádostí o umožnění účasti příslušníků z jednotlivých krajů,
 • se ČHSF zapojí do systému grantů MV, prvotní informace zajistí Mgr. Jan Dvořák,
 • předsednictvo ČHSF zjistí podmínky a možnosti pojištění soutěží pořádaných ČHSF.


Vypracoval a zapsal: Lukáš Popp, Radek Zeman

.

Aktualita ze dne 22.4.2010 | Napsal: