Česká Hasičská Sportovní Federace, sportovní svaz hasičů, z.s.

ZÁPIS ZE VII. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ ČHSF

Velké Meziříčí, 7. dubna 2010 - Hlavní představitelé České hasičské sportovní federace se sešli s delegáty sportovních klubů na každoročním shromáždění.

Dne: 7. dubna 2010

Místo: Požární stanice Velké Meziříčí

Zúčastnění: předsednictvo ČHSF, zástupci sportovních klubů

Průběh jednání:

10.40 hod - zahájení - Ing. Jiří Moskva

 • omluveni: Ing. Zdeněk Nytra, Daniel Treml, Martin Kavka, Ing. Oldřich Dvořák, Ing. Václav Kovář
 • z 23 delegátů je přítomno 15, což splňuje usnášeníschopnost shromáždění
 • poděkování veliteli Požární stanice Velké Meziříčí Jiřímu Doleželovi za poskytnutí prostor

10.43 hod - volba návrhové komise

 • Mgr. Radomír Kafka
 • David Vrzal

Návrhová komise byla zvolena 100% počtem přítomných hlasů

10.45 hod - slovo - Mgr. Vladimír Vysocký

 • omluva předsedy ČHSF, který se pro neodkladné povinnosti nemohl zúčastnit, zůstává ale v čele ČHSF

10.49 hod - přijetí nových členů do ČHSF

 • Gabriela Dvorníková (tisková redakce ČHSF) - schváleno 100% počtem přítomných hlasů
 • Sportovní klub hasičů okresu Hodonín (sídlo: Třída Bří Čapků 3, 695 03 Hodonín) - schváleno 100% počtem přítomných hlasů

10.58 hod - další působení Ing. Jozefa Dankoviče v předsednictvu ČHSF (mezinárodní

 spolupráce, Evropská federace), zvolení nového člena předsednictva - Mgr. Vladimír Vysocký

 • ústní informace o rezignaci Jozefa Dankoviče
 • návrh na zvolení nového člena předsednictva pro mezinárodní spolupráci a Evropskou federaci
 • navržen Zdenek Koutník (rok v Austrálii, specialista na disciplíny TFA, kontakty v zahraničí) - zvolen 100% počtem přítomných hlasů

11.11 hod - o činnosti komise sportu - Mgr. Vladimír Vysocký

 • ČHSF splnila plánovaný počet soutěží, definovaných v grantu MV na rok 2009 s jednou výjimkou z důvodu nemožnosti organizovat plánovanou soutěž. Stabilně největší zásluhu na práci a propagaci sportu pod hlavičkou ČHSF mají opět Zlínský a Olomoucký SK
 • pro dosažení efektivnějšího hospodaření vznikl sloučením bývalých o.s. na jednotlivých územních odborech SK HZS Moravskoslezského kraje o.s.
 • po zkušenostech s nedokonale řízeným účetnictvím doporučuji všem představitelům SK prosadit formu externího profesionála
 • bohužel opět jako v loňském roce nutno připomenout některým SK pravidla čerpání a vyúčtování dotací, nejsou dodržovány termíny a forma vyúčtování. Proto dochází z iniciativy sekretáře Ing. Jiřího Moskvy k návrhu zásadní změny v přerozdělování finančních prostředků dotace MV ČR
 • v roce 2009 měla začít konkrétní spolupráce s UNITOP jednak prostřednictvím participace na předem vybraných soutěžích, dále pravděpodobně dojde k začlenění ČHSF do UNITOP, valná hromada policejní unie navrženou spolupráci odmítla, resp.neodsouhlasila
 • není doposud podepsána smlouva mezi MV ČR a ČHSF, důvody prodlužování písemné dohody o spolupráci nejsou zřetelně vyjasněny
 • došlo k markantnímu posunu v oblasti rozvoje TFA, který obdržel statut „profesního", tím pádem podporovaného sportu a přechází pod patronaci ČAHD
 • došlo k úpadku cyklistiky, která paradoxně dovedla pořádání historicky prvního MS do ČR, ale dodnes nezískala ani povolení k oficiálnímu republikovému šampionátu. V roce 2009, i po špičkovém úspěchu české reprezentace ve Francii 2008, se neuskutečnila účast na MS ve Francii
 • nedostatečná komunikace uvnitř komise sportů, dále mezi vedením jednotlivých SK směrem k představitelům ČHSF
 • závěrem přehled domácích šampionátů a významných mezinárodních akcí:

MČR 2009

 1. Orientační běh - Pardubický kraj 25.-26.5. 2009
 2. Nohejbal -  Olomoucký kraj 24.9. 2009
 3. TFA - Olomoucký kraj 22.9. 2009
 4. Plavání - Zlínský kraj 6.11. 2009
 5. Volejbal - Středočeský kraj (Nymburk) 9.-10.11. 2009

     - v návaznosti vyslání reprezentace HZS ČR na ME Kypr - 2010 ( 3.místo )

Mezinárodní soutěže

 1. Světové hry hasičů a policie Vancouver - Kanada 29.7.-10.8.2009
  1. místo - TFA družstvo ČR
 2. ME Fotbal Holandsko 27.-31.6. 2009
  3. místo - družstvo ČR
 3. ME TFA Německo 10.-12.6. 2009
  1. místo - družstvo ČR
 4. IRONFIREMAN Praha - 20.9. 2009

11.25 hod - o činnosti tiskové redakce - Lukáš Drozdík

 • krajské stránky ČHSF - zatím nepřišly požadavky
 • články, které přicházejí budou muset mít jednotnou formu (ne formát PDF ani scan)
 • možnost spolupráce se serverem TV150 - možné on-line přenosy ze soutěží
 • další spolupráce s Českým radiožurnálem - každý pátek pořad 112, kde mají prostor pro informace týkající se 112ky, sledují servery, používají aktuální informace

11.28 hod - zpráva o hospodaření ČHSF - Ing. Jiří Moskva

 • 1/1/2009 až 31/12/2009 - příjmy 754 643,-/výdaje 791 694,-/dotace 684 000,-proinvestovány
 • stav na účtu ke 31.12. 2009 - 27 583,-
 • současný stav účtu 4 833,-
 • hospodaření za rok 2008 je na webu ČHSF
 • v roce 2009 zaplatily příspěvky všechny kluby mimo SK Ústí n.L.Most a Tripos (pozary.cz)
 • za rok 2010 zaplatil Valzap Chomutov - zbytek by měl doplatit do září 2010

11.29 hod - zpráva o činnosti sekretariátu ČHSF v roce 2009 - Ing. Jiří Moskva

 • kontrola účetnictví finančním úřadem za rok 2007 proběhla v pořádku
 • pozitivem je zapojení dalších sportovních klubů kčlenství vČHSF
 • bylo by vhodné zintenzivnit prezentaci ČHSF - kalendář akcí HZS ČR, články časopisech, na webech
 • spolupráce sUNITOP ČR - předsednictvo zahájí kroky ke zjištění stavu a možností čerpání dotací zMVČR pro ČHSF - schváleno 100% počtem přítomných hlasů
 • podmínky kčerpání neinvestiční dotace
 • zvážení členství Sportovního klubu hasičů ÚK Most - teď pod Krajským ředitelstvím vÚstí nad Labem, pokladník paní Reková - 100% přítomných hlasů pro případné vyřazení

 seznam akcí plánovaných na rok 2010

 • letos rozděleno méně financí z ČHSF - TFA bude dotovat Česká asociace hasičských důstojníků
 • problémy s časovkou do vrchu Praděd - výzva k organizování akce jiným krajem - (dotace 20 000,-)
 • problémy s přeborem HZS ČR v plavání - výzva k organizování akce jiným krajem (dotace 30 000,-)
 • nejasnosti s přeborem HZSČR ve volejbale (dotaz Dvořák) - asi bude pořádat Brno (říká Drozdík)
 • celková částka neinvestiční dotace na rok 2010 činní 561 000,-, což je 70% z celkových nákladů 
 • seznam plánovaných akcí:
  • Extrémní závod  typu Adventure Race - Opava                  
  • Pohár v cyklistice - MTB - Lázně Bělohrad
  • Časovka do vrchu - Praděd                                                  
  • Přebor HZS ČR v plavání                                                    
  • Přebor v nohejbalu trojic (2 závody)                                    
  • Přebor HZS ČR ve volejbale                                               
  • Republikový turnaj HZS ČR v hokeji
  • Mezinárodní pohár ředitele HZS MSK v cyklistice             
  • Přebor HZS ČR v tenisu - L. Bohdaneč, Pardubice             
  • Přebor HZS ČR v orientačním běhu (2 závody)                   
  • Přebor HZS ČR ve stolním tenise - Vítkov                          
  • Mezinárodní turnaj ve futsalu - Ostrava                               
  • Mistrovství HZS ČR ve futsalu                                          
  • Pohár v cyklistice - MTB  - Brno (2 závody)                      
  • Pohár v cyklistice - Mělník
  • Přebor HZS ČR ve Sjezdovém lyžování - Sedlo                 
  • Pětiboj v disciplínách  fyzických testů                                 
  • Přebor HZS ČR v Indoor Veslování                                     
  • Běh na lyžích Jizerské hory - open závod hasičů                  
  • Závod posádek HZS ČR na raftových člunech                     
  • Přebor v běhu Krčským lesem                                              
  • Openpřebor hasičů ve sjezdovém lyžování a snowboardu Rokytnice                                                         
  • Memorial Františka Fraita- extrémní závod - Zlín               
  • Přebor HZS ČR v badmintonu                                              

13.50 hod - diskuse

 • dotaz na TFA - na GŘ proběhne koncem dubna pracovní schůzka - letos bude možno jet i podle starých pravidel
 • příspěvek na účast dvou členů HZS ČR na soutěži v Rakousku - dva se zdrželi, zbytek pro
 • informace o Hasičských světových hrách 2010 v Koreji
 • žádost o podporu soustředění reprezentujících fotbalistů
 • MS v kopané 2013 v ČR

15:25 hod  - ukončení shromáždění

Vypracovala a zapsala:

Gabriela Dvorníková

Aktualita ze dne 7.4.2010 | Napsal: