Česká Hasičská Sportovní Federace, sportovní svaz hasičů, z.s.

ZÁPIS ZE VI. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ ČHSF

Zápis ze dne 26.1.2009

Místo: Hotel Červenohorské sedlo (adresa: Domašov 80, 79085, Bělá pod Pradědem)

Zúčastnění: předsednictvo ČHSF, zástupci sportovních klubů


Průběh jednání:

10.30 hod. - zahájení Ing. Jiřím Moskvou

Omluveni: Ing. Zdeněk Nytra, Mgr. Vladimír Vysocký, Ing. Jozef Dankovič, Martin Kavka

10:35 hod. - Zpráva o činnosti místopředsedy - Mgr. Jiří Kotáb

 • význam ČHSF

 • poděkování za účast v ČHSF

 • seznámení se SK HZS Praha a GŘ

 • činnost, plánování jednotlivých závodů, seznámení s výkonným výborem klubu

 • návrh zahrnutí sportovních akcí do žádosti o neinvestiční dotaci

10:40 hod. - Volba návrhové komise

 • Mgr. Kafka Radomír

 • Karel Děkan

Návrhová komise byla zvolena 100% počtem hlasů

10:44 hod. - Přijetí nových členů do ČHSF

 • sportovní klub HZS hl.města Prahy a GŘ HZS ČR - schváleno všemi přítomnými delegáty

10:45 hod. - Zpráva o činnosti sekretariátu ČHSF - Ing. Jiří Moskva

 • informování o činnosti v přípravách na Světové hasičské a policejní hry v Kanadě

 • zaplacení členského příspěvku do Evropské sportovní federace

 • zpracování závěrečných zpráv o činnosti jednotlivých sportovních klubů

 • spolupráce s kluby v rámci vykazování činnosti, včetně jednotlivých vyúčtování neinvestičních dotací pro sekretariát ČHSF

 • nutnost proinvestování plné částky z grantu na jednotlivé sportovní soutěže

 • zpracování žádosti o grant MV - GŘ HZS ČR

 • příprava podkladů pro přerozdělení finančních prostředků z dotace členským sportovním klubům

 • spolupráce se sekretariátem UNITOP ČR

10:50 hod. - zpráva o činnosti předsednictva ČHSF v roce 2008 - Ing. Jiří Moskva 

 • permanentní jednání v průběhu roku prostřednictvím emailových adres

 • shoda v podpoře zvýšení propagace ČHSF při organizování sportovních akcí (propozice, výroční zprávy, články, plány akcí, pozvánky)

 • spolupráce se jmenovanou komisí pro jednání s UNITOP ČR

11:00 hod. - Seznam akcí plánovaných na rok 2009 - Ing. Jiří Moskva 

 • Extrémní závod typu Adventure Race - Opava

 • Jesenický pohár v běhu na lyžích HZS ČR

 • Pohár ČHSF v TFA ( 5 závodů )

 • Časovka do vrchu - Praděd

 • Mistrovství HZS ČR v plavání - Zlín

 • Přebor v nohejbalu trojic (3 závody)

 • Mistrovství HZS ČR ve volejbale

 • Republikový turnaj HZS ČR v hokeji

 • Mezinárodní pohár ředitele HZS MSK v cyklistice

 • Přebor HZS ČR v tenisu - L. Bohdaneč, Pardubice

 • Přebor HZS ČR v orientačním běhu (2 závody)

 • Přebor HZS ČR ve stolním tenise - Vítkov

 • Mezinárodní turnaj ve futsalu - Ostrava

 • Přebor HZS ČR ve futsalu

 • Pohár v cyklistice - MTB - Brno (2 závody)

 • Pohár v cyklistice - Mělník

 • Přebor HZS ČR ve sjezdovém lyžování - Sedlo

 • Přebor HZS ČR v kopané

 • Pětiboj v disciplínách fyzických testů

 • Přebor HZS ČR v Indoor Veslování

 • Běh na lyžích Jizerské hory - open závod hasičů

 • Závod posádek HZS ČR na raftových člunech

 • Přebor v běhu Krčským lesem

 • Open přebor hasičů ve sjezdovém lyžování a snowboardu Rokytnice

 • Memorial Františka Fraita- extrémní závod - Zlín

 • možnost doplnění akcí po schválení MV - GŘ HZS ČR

 • plánování akcí na rok 2010 - do konce října

11:15 hod. - Zpráva o činnosti tiskové redakce ČHSF - Ing. Lukáš Drozdík 

 • emailová adresa info@chsf.cz je zřízená pro veřejnost s provedenou filtrací na sekretariát ČHSF

11:20 hod. - Zpráva jmenované komise pro UNITOP ČR- Mgr. Jan Dvořák, Mgr. Jiří Kotáb 

 • jednání představenstva ČHSF s UNITOP ČR - Praha

 • nastíněné 2 formy spolupráce

 • diskuse o možném členství ČHSF v UNITOP ČR

 • souběžné působení UNITOP ČR a ČHSF formou spolupráce ošetřenou pomocí smlouvy UNITOP ČR a ČHSF

 • grant MV GŘ HZS ČR pro ČHSF na rok 2009 - předpoklad schválení Generálním ředitelem HZS ČR v plné výši

 • využití neinvestiční dotace pro členské organizace UNITOP ČR

 • využití specifické oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím

12:35 hod. - Diskuse 

 • přednesení návrhů, poznatků za jednotlivé sportovní kluby

 • navýšení počtu členů sekretariátu ČHSF z jednoho na tři z důvodu zvyšující se administrativní zátěže, provést průzkum zájmu

 • apelování zástupců jednotlivých SK na krajské ředitele s žádostí o pomoc při řešení navýšení počtu členů sekretariátu ČHSF

 • odměňování členů zpracovávajících grant ČHSF dohodou o provedení práce ve výši 25000 Kč/rok

 • seznam soutěží posílat Mgr. Janu Dvořákovi s kontaktními údaji o pořadatelích, včetně oficiálních údajů podílející se ČHSF

 • předsednictvo ČHSF projedná podmínky o spolupráci UNITOP ČR a ČHSF do konce března, zejména iniciaci změny znění grantu MV na rok 2010 (Mgr. Jan Dvořák) a zahájení kroků ke zpracování žádosti o neinvestiční dotaci v souladu s příslibem viceprezidenta UNITOP ČR na jednání v Praze

 • plánované jednání předsedy ČHSF s prezidentem UNITOP ČR

 • usnesení delegátů sportovních klubů ČHSF na formě spolupráce ČHSF a UNITOP ČR ve smyslu souběžného působení obou sdružení, ošetřenou smluvními podmínkami

 • delegáti akceptují všechny projednané body předsedy ČHSF s prezidentem UNITOP ČR

Hlasování:

 • předsednictvo ČHSF se opravňuje k jednání s UNITOP ČR - schváleno 100% počtem hlasů

 • odměny za administrativu, granty - schváleno 100% počtem hlasů

13:20 hod. - Zpráva komise sportů - Ing. Radek Zeman 

 • počet závodů byl dodržen a splněn

 • vzniká Sportovní klub HZS Moravskoslezského kraje sloučením všech dosavadních sportovních klubů územních odborů

 • informace o oficiálních stránkách Světových policejních a hasičských herwww.2009wpfg.ca

 • projednání nominace členů výpravy s jednotlivými sportovními kluby

 • nastínění spolupráce ohledně Světových policejních a hasičských her krajským ředitelům HZS

 • navržení jednotlivých závodníků a zástupců do konce dubna

13:30 hod. - Ukončení shromáždění 


Vypracoval a zapsal: Mgr. Radomír Kafka


Ing. Jiří Moskva, sekretář ČHSF

Aktualita ze dne 26.1.2009 | Napsal: