Česká Hasičská Sportovní Federace, sportovní svaz hasičů, z.s.

Zápis z jednání předsednictva ČHSF 7.11.2007

Zápis z jednání předsednictva ČHSF ze dne 7.11.2007, konaného v hl.m. Praze.

V Praze 7.11. 2007

Přítomni: Mgr. Jiří Kotáb, Ing. Jiří Moskva, Mgr. Jan Dvořák, Ing. Oldřich Dvořák, Martin Kavka
Omluveni: Ing. Zdenek Nytra, Ing. Jozef Dankovič, Bc. Vladimír Vysocký

Body jednání:

 1. Získávání finančních prostředků prostřednictvím grantů z MV odboru sportu. Existující smlouva mezi MV a UNITOP s možností spolupráce s HZS. Vznesen návrh jednání s výkonným výborem UNITOP;
 2. Předložení dozorčí radě finanční zprávu a zprávu o plnění grantů, zaplacení členských příspěvků;
 3. Rozšíření členské základny ČHSF formou spolupráce se zakládáním krajských sportovních klubů ( přípravné výbory );
 4. Návrh symboliky ČHSF ( viz příloha );
 5. Podání žádosti o neinvestiční dotace na jednotlivé sportovní akce v roce 2008 ( viz příloha );
 6. Finanční přerozdělení neinvestičních dotací na jednotlivé sportovní akce v roce 2008;
 7. Pozvánky na shromáždění delegátů, které se uskuteční 23.11. 2007 v Olomouci.

Zapsal: Ing. Jiří Moskva


Ing. Jiří Moskva, sekretář ČHSF, Mgr. Jiří Kotáb, místopředseda ČHSF

Příloha:

Základní idea a stručný obsah projektu, včetně počtu osob, jimž projekt prospěje
Cílem projektu je uspořádání a zabezpečení následujících republikových soutěží pro příslušníky a zaměstnance HZS ČR:

 • Extrémní závod typu Adventure Race - Opava 100 osob
 • Jesenický pohár v běhu na lyžích HZS ČR 50 osob
 • Pohár ČHSF v TFA (5 závodů ) 400 osob
 • Časovka do vrchu - Praděd 100 osob
 • Přebor HZS ČR v plavání - Přerov 70 osob
 • Cyklistický závod Alojzov - Prostějov 70 osob
 • Přebor v nohejbalu trojic - Šumperk 40 osob
 • Přebor HZS ČR ve volejbalu 200 osob
 • Republikový turnaj HZS ČR v hokeji 100 osob
 • Mezinárodní pohár ředitele HZS MSK v cyklistice 100 osob
 • Přebor HZS ČR v tenisu - L. Bohdaneč, Pardubice 60 osob
 • Přebor HZS ČR v nohejbalu dvojic 50 osob
 • Přebor HZS ČR v orientačním běhu 90 osob
 • Mistrovství HZS ČR ve stolním tenisu 50 osob
 • Mezinárodní turnaj ve futsalu - Ostrava 200 osob
 • Pohár v cyklistice - Dráček - Brno 50 osob
 • Pohár v cyklistice - Mělník 50 osob
 • Přebor HZS ČR ve sjezdovém lyžování - Sedlo 150 osob
 • Mistrovství HZS ČR v kopané 150 osob
 • a případně další sportovní akce po schválení MV-GŘ HZS ČR

Každé 2 roky pořádá asociace WPFG, která sídlí v San Diegu, California U.S.A., V některém z vyvolených měst světa sportovní olympiádu hasičů a policistů z celého světa. Poslední z nich hostila v roce 2007 v západoaustralském Adelaide..Ta následující se chystá v Vancouver Kanada . Bude to velká akce s množstvím sportovních odvětví a více než 10 000 účastníky. Obrovský společenský význam těchto setkání potvrzuje pravidelná účast nejvyšších společenských a politických reprezentantů pořadatelských i zúčastněných zemí při slavnostních zahájeních her. Tyto hry jsou také obrovským festivalem společenských a sportovních setkání příslušníků bezpečnostních složek, sportovním a společenským srovnáním různých systémů, kultur a jednotlivců různých národů celého světa. Česká republika bude již poněkolikáté mezi zúčastněnými zeměmi a patronem účasti českých hasičů by se měla stát právě ČHSF.

Aktualita ze dne 7.11.2007 | Napsal: