Česká Hasičská Sportovní Federace, sportovní svaz hasičů, z.s.

Zápis z jednání předsednictva ČHSF 2007

Přítomni: Mgr. Jiří Kotáb, Ing. Jozef Dankovič, Bc. Vladimír Vysocký, Ing. Jiří Moskva, Daniela Lyivaková.
Omluveni: Ing. Zdenek Nytra, Martin Kavka

Body jednání:
1) Získávání finančních prostředků prostřednictvím grantů ( konzultace s Ing. Veselou);
2) Jednání o KTPS a návrhy k diskusi – SIAŘ GŘ 26/2006;
3) Vedení účetnictví ČHSF v roce 2007 u externí účetní – uzavření účetnictví 2006 – Daniela Lyivaková;
4) Forma smlouvy mezi ČHSF a GŘ HZS ČR včetně krajů – dohledání již podepsaných smluv a dohledání navržené smlouvy mezi ČHSF a GŘ HZS ČR ( Ing. Jan Ivan );
5) Ing. Jozef Dankovič – odeslán dopis předsedovi ESF o novém členství v ČHSF;
6) Byl přijat seznam mezinárodních akcí ESF – rozešle sekretář klubům;
7) Spoluúčast ČHSF na organizování reprezentace HZS ČR při mezinárodních akcí formou garantování výběrů reprezentujících HZS ČR – návrh na KTPS;
8) Domény chsf.cz a chsf.eu budou zaplaceny sekretářem;
9) Finanční přerozdělení neinvestičních dotací na jednotlivé sportovní akce v roce 2007;
10) Iniciativa v podpoře sportu u jednotlivých sportovních klubů spojená s financováním od ČHSF. Výzva sportovním klubům k poskytnutí podkladů pro granty na rok 2008;
11) Granty na sportovní akce vyhlašované krajskými úřady jako další forma získávání finančních neinvestičních dotací;
12) Příprava reprezentace na mezinárodní sportovní akci – jednání KTPS a využití grantu MVCR ve výši 70 000,– Kč pro rok 2007.

Zapsal: Ing. Jiří Moskva

Aktualita ze dne 29.1.2007 | Napsal: