Česká Hasičská Sportovní Federace, sportovní svaz hasičů, z.s.

XVII. ročníku Hasičského pětiboje Firefighter Combat Challenge Telč 2018

Pořadatel: Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Jihlava ve spolupráci s Hasičským sportovním klubem okresu Jihlava, Sborem dobrovolných hasičů města Telč a Českou hasičskou sportovní federací

Datum konání: Sobota 15. září 2018

Místo konání: územní odbor Jihlava, stanice Telč

Prezence závodníků: 15. září 2018, 07:30 – 08:30 h

Seznámení s disciplínami: 08:30 – 08:45 h

Zahájení soutěže: 15. září 2018 v 9:00 h nástupem závodníků

Zabezpečení stravy: závodníci (příslušníci) formou cestovních náhrad

Vedení soutěže:

Velitel soutěže: npor. Mgr. Jiří Fišara

Hlavní rozhodčí: nprap. Roman Neuwirt

a) Podání přihlášky jednotlivec, družstvo:

Závodníci zašlou kopii přihlášky včetně informací pro komentátora na e-mail pořadatele
jiri.fisara@hasici-vysocina.cz nejpozději do 10. září 2018. V den závodu odevzdá originál potvrzené
přihlášky přihlašovatelem (příslušníci – služební funkcionář HZS, členové JSDHO – starosta obce)
včetně čestného prohlášení a dostane doklad o zaplacení startovného.
Uzávěrka přihlášek proběhne dne 10. září 2018 ve 20:00 h. Pokud nebudou přihláška a startovné do
tohoto termínu doručeny, nejsou splněny podmínky pro přihlášení do závodu a závodník se nemůže
účastnit závodu.

b) Platba startovného jednotlivec, družstvo:

Závodník nebo zástupce družstva zašlou startovné vy výši 300,- Kč na účet pořadatele
č. ú.: 2601028462/2010. Startovné musí být připsáno nejpozději do 10. září 2018 na bankovním účtu
pořadatele. Variabilní symbol pro platbu: datum narození závodníka (formát VS: den_měsíc_rok.
např.: 02071982), do poznámky uveďte příjmení závodníka. Startovné 300 Kč se platí za každého
závodníka v kategorii jednotlivců a 1x 300 Kč za celé družstvo. Družstvo platící startovné použije jako
variabilní symbol datum narození vedoucího družstva a doplní do poznámky u platby „štafeta + název“.

POZOR: U štafet lze podat přihlášku a zaplatit startovné až v den závodu.

SHRNUTÍ:

Adresa závodu: HZS Kraje Vysočina, ÚO Jihlava, stanice Telč, Luční 586, 588 56 Telč - Staré město,

Kontaktní e-mail pro zaslání přihlášek: jiri.fisara@hasiči-vysocina.cz,

Kontaktní telefon: 950 272 110, 774 150 363

Číslo účtu: 2601028462/2010, IBAN: CZ6220100000002601028462 (pro platby ze zahraničí)

Variabilní symbol: datum narození závodníka (popř. vedoucího družstva) ve formátu DDMMRRRR

štítky: FCC
Aktualita ze dne 29.8.2018 | Napsal: