Česká Hasičská Sportovní Federace, sportovní svaz hasičů, z.s.

XVII. ročník mezinárodní soutěže - Schody 2016 - Memoriál Vladimíra Růžičky

Jedná sa o súťaž dvojčlenných družstiev hasičov v behu do 22. nadzemného podlažia objektu, s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a za použitia autonómnych dýchacích prístrojov (ADP). Meria sa čas druhého člena súťažiaceho družstva. Rozdiel medzi dvomi bežiacimi hasičmi nesmie byť väčší ako dĺžka jedného schodišťového ramena. V opačnom prípade bude súťažiaca dvojica diskvalifikovaná.

08:00 – 09:00 h            registrácia súťažiacich na HS 1, Radlinského 6 Bratislava-Staré mesto

09:00 – 09:30 h           organizačné pokyny, presun na miesto súťaže

(cca 200 m výšková budova blok C)

09:30 – 09:45 h           otvorenie súťaže

10:00 – 16:00 h           súťaž (SvF STU blok C)

od 16:30 h                   vyhodnotenie súťaže (SvF STU blok C)

17:00 – 17:15 h           presun do miesta konania spoločenského večera

od 17:30 h                    spoločenský večer

Aktualita ze dne 9.6.2016 | Napsal: