Česká Hasičská Sportovní Federace, sportovní svaz hasičů, z.s.

XVII. Přeboru Hasičského záchranného sboru ČR v tenisu

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Organizátor: MV-generální ředitelství HZS ČR
 2. Pořadatel: MV-generální ředitelství HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva Česká hasičská sportovní federace o.s.
 3. Datum konání: 26. – 28. června 2017
 4. Místo: Tenisový klub Pernštýn 1897 Pardubice z.s., 6 antukových dvorců
 5. Ředitelství mistrovství: 
  ředitel přeboru: plk. Ing. Mgr. Rostislav Richter zástupce
  MV-GŘ HZS ČR: Mgr. Jan Dvořák
  zástupce ředitele: Ing. Tomáš Čapoun, CSc.
  vrchní rozhodčí: Ing. Štefan Pacinda, Ph.D.
  lékař přeboru: MUDr. Helena Škuligová
 6. Právo účasti: příslušníci a zaměstnanci HZS ČR a HZS podniků.
 7. Přihlášky: potvrzené vedoucím pracovníkem zaslat na adresu MV-GŘ HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva, Na Lužci 204, 533 41 Lázně Bohdaneč, Ing. Tomáš Čapoun (tel.: 950580330, 724179520, fax: 950580101, email: tomas.capoun@ioolb.izscr.cz) nejpozději do 14. června 2017 s uvedením útvaru (jednotky), jména, příjmení, ročníku narození a závazného požadavku na zabezpečení ubytování (včetně případného požadavku na ubytování na den 25. 6. 2017). Termín přihlášek je nutné dodržet!
 8. Ubytování: na základě závazných přihlášek zabezpečí Institut ochrany obyvatelstva na ubytovně (pro pracovníky HZS ČR bezplatně), při nedostatku místa v civilním sektoru proti hotovému zaplacení.
 9. Stravování: individuálně za úhradu ve veřejných zařízeních; na tenisových dvorcích je za úhradu zajištěno občerstvení včetně teplých jídel.

II. TECHNICKÁ USTANOVENÍ

 1. Předpis: hraje se podle těchto propozic, platných pravidel tenisu a Soutěžního řádu tenisu.
 2. Disciplíny:
  1. dvouhra mužů do 40 let (roč. nar. 1977 a mladší),
  2. dvouhra mužů 41 až 50 let (roč. nar. 1967 až 1976),
  3. dvouhra mužů nad 50 let (roč. nar. 1966 a starší),
  4. dvouhra žen bez omezení věku,
  5. dvouhra mužů do 40 let – divize (útěcha),
  6. dvouhra mužů 41 až 50 let - divize
  7. dvouhra mužů nad 50 let - divize,
  8. čtyřhra mužů do 40 let,
  9. čtyřhra mužů nad 40 let,
  10. čtyřhra žen. Ve čtyřhře mužů rozhoduje pro zařazení do disciplíny věk mladšího hráče.
 3. Systém soutěže: hraje se vylučovacím způsobem na dvě vítězné sady, za stavu 6:6 v prvních 2 setech tie-break, místo 3. setu se ve všech kategoriích hraje super-tie-break (do 10 bodů). Pořadatel si vyhrazuje právo upravit systém soutěže nebo disciplíny podle aktuálních podmínek při přeboru.
 4. Povinnosti hráčů: - potvrdit svou zdravotní způsobilost k absolvování přeboru, - být ředitelství k dispozici po celou dobu přeboru, - převzít na požádání rozhodování zápasu, - ostatní dle Soutěžního řádu tenisu.
 5. Losování: veřejné dne 26. června 2017 v 9.00 hodin na dvorcích Tenisového klubu Pernštýn 1897 Pardubice z.s. (za zimním stadionem) pouze z přítomných hráčů. Hráči, kteří se nedostaví na místo přeboru do ukončení prezentace, nebudou do losování zařazeni. V jednotlivých disciplínách budou hráči nasazeni podle výsledků Přeboru HZS ČR 2016 a na základě znalostí pořadatele o výkonnosti účastníků.
 6. Míče: zn. Wilson.
 7. Protesty: v souladu se Soutěžním řádem tenisu, čl. 138,147,148,151,154,155.
 8. Časový program:

26. 6. 2017

do 9.00 prezentace
9.00 ukončení prezentace, zahájení přeboru, losování
10.00-20.00 úvodní kola a čtvrtfinále dvouher, úvodní kolo divize
14.00 uzávěrka přihlášek čtyřher
14.30 losování čtyřher od 20.00 ubytování - individuálně

27. 6. 2017

do 7.45 prezentace
8.00-20.00 semifinále dvouher, semifinále divize, úvodní kolo až semifinále čtyřher

28. 6. 2017

8.00-12.00 finálová utkání všech disciplín
13.00 vyhlášení výsledků, ukončení přeboru

štítky: Tenis
Aktualita ze dne 8.6.2017 | Napsal: