Česká Hasičská Sportovní Federace, sportovní svaz hasičů, z.s.

TFA Štramberská Trúba 2015

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (HZS MSK), Česká asociace hasičských důstojníků (ČAHD), město Štramberk a Sportovní klub HZS MSK pořádají tradiční extrémní soutěž hasičů „TFA Štramberská Trúba 2015“. Uskuteční se v sobotu 19. září 2015 ve Štramberku, na náměstí a na Štramberské Trúbě.

Mediálním partnerem je hasičský server www.pozary.cz. Soutěž je zahrnuta do série soutěží v TFA v Moravskoslezském kraji „Pohár ředitele HZS MSK v TFA“. Zkratka TFA je převzata z angličtiny (Toughest firefighter alive) a znamená v překladu „nejtvrdší hasič přežívá“, což samo o sobě vypovídá o náročnosti soutěže.

Tradičně kvalitně obsazená soutěž za mezinárodní účasti z řad profesionálních, podnikových i dobrovolných hasičů, je simulací reálné zásahové činnosti hasičů u různých typů zásahů. Jsou vypsány dvě kategorie, a to do 35-ti let a nad 35 let bez rozdílu, zda jde o profesionální, podnikové či dobrovolné hasiče.

Soutěžící, který odstartuje, nejprve uchopí a napojí dvě hadice i s proudnicemi bez vody na cisternu a poté je rozvine na vzdálenost 40 m. Zde na určené metě odloží proudnice. Následuje tzv. „hammer box“, kde uchopí těžké hasičské kladivo a provede 60 úderů kladivem do hammer boxu střídavě nahorů a dolů. Poté odloží kladivo na zem a čeká jej překonání 2 metry vysoké bariéry. Na její překonání má 3 pokusy.

Další disciplínou je transport 80 kg těžké figuríny na vzdálenost 40 metrů. Musí použít tzv. „Raitekův úchop“, je zakázáno tahat figurínu za hlavu či nohy apod. Jakmile odloží figurínu na určené místo, vystoupí na lešení do úrovně 2. patra budovy, kde vytáhne po laně 20 kg těžké závaží. Po sestoupení z lešení jej čeká nejnáročnější úkol, a to vyběhnout či vyjít po schodech z náměstí až na ochoz věže Štramberská Trúba. Svůj pokus ukončí zazvoněním na zvonec.

Všechny disciplíny jsou hodnoceny rozhodčími, kteří bedlivě sledují, zda byly jednotlivé úkoly splněny beze zbytku. Soutěžící musí být během celého soutěžního pokusu oblečeni do certifikovaných osobních ochranných pomůcek při zásahu pro hasiče (zásahový oblek, zásahová obuv, zásahové rukavice, zásahová přilba), na zádech nesou dýchací přístroj jako zátěž. Celé toto vybavení váží cca 15 – 20 kg.

Mezi českými hasiči bez rozdílu jsou borci světové úrovně. I ti se pravidelně zúčastňují tohoto extrémního závodu. Pravidelnými, a neméně úspěšnými, účastníky jsou i hasiči z Polska.

Zveme všechny příznivce hasičů, aby se přišli podívat a podpořit zápolení těch nejlepších z nejlepších, na hranici lidských sil, v sobotu 19. září 2015 od 9:00 hodin na náměstí a Štramberskou Trúbu.

mjr. Ing. Tomáš Melčák
velitel soutěže

Aktualita ze dne 29.8.2015 | Napsal: