Česká Hasičská Sportovní Federace, sportovní svaz hasičů, z.s.

Propozice Českého poháru ve dvojboji 2015

P r o p o z i c e

Českého poháru ve dvojboji 2015

. Podmínky účasti

 • Českého poháru ve dvojboji (dále jen „dvojboj“) se může zúčastnit příslušník nebo občanský zaměstnanec HZS ČR, zaměstnanec HZS podniku nebo člen jednotky PO obce nebo člen občanského sdružení na základě přihlášky podané v určeném termínuu příslušného pořadatele.

B. Organizace

 • Hlavními organizátory dvojboje jsou MV-generální ředitelství HZS ČR a Česká hasičská sportovní federace, o. s. (dále jen „ČHSF“). Pořadateli jednotlivých závodů jsou příslušné HZS krajů ve spolupráci s ČHSF a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen „SH ČMS“).

C. Pravidla jednotlivých závodů

 1. Jednotlivé dílčí závody běh na 100 m překážek i výstup do 4. podlaží cvičné věže se vyhodnocují po dvou kolech v každé disciplíně. Toto nebrání pořadateli snížit počet kol z důvodu špatných klimatických podmínek apod. Pořadí dílčích závodů určuje pořadatel.
 2. Pořadí a časový program jednotlivých disciplín určuje pořadatel.
 3. Muži nad 35 let jsou dle dosažených časů součástí soutěže hlavní kategorie, vyhodnocují se však samostatně.
 4. Pořadatelé jednotlivých závodů dvojboje mohou v propozicích upravit účast členů občanských sdružení. Členové občanských sdružení nebudou hodnoceni v celkovém vyhodnocení dvojboje.
 5. Ve všech kategoriích mají závodníci startovní číslo přiděleno podle aktuálního umístění  v hodnocení dvojboje (v obráceném pořadí). U prvního závodu rozhoduje umístění ve dvojboji na Mistrovství ČR v požárním sportu v roce 2013, popř. další vylosovaná startovní čísla.
 6. Do jednotlivých disciplín jsou závodníci nasazování tak, aby v závěru mohli proti sobě nastoupit nejlepší závodníci v daných kategoriích; pro tento způsob nasazení povede ČHSF přehled výsledků v jednotlivých kategoriích na www.chsf.cz.
 7. Ocenění závodníků v jednotlivých závodech zabezpečuje pořadatel.
 8. ČHSF zajišťuje vedení průběžného pořadí v jednotlivých kategoriích, vyhodnocení ocenění nejlepších jednotlivců v celkovém hodnocení.
 9. Pořadatel ve spolupráci s ČHSF zajišťuje přihlášky a startovní listiny pro jednotlivé disciplíny.


D. Kategorie dvojboje

 1. Hlavní kategorie – muži do 35 let včetně (rozhoduje rok narození, tzn. v roce 2015 muži narození v letech 1980 a později).
 2. Kategorie muži nad 35 let (v roce 2015 tedy muži narozeni 1979 a dříve).
 3. Muži absolvují celý dvojboj v jedné kategorii a o jejich zařazení do příslušné kategorie rozhoduje přihláška na první závod, kterého se zúčastní.

E. Termíny, místa konání, pořadatelé

 1. 22. – 23. května HZS Moravskoslezského kraje, Ostrava
 2. 29. května HZS Plzeňského kraje, Plzeň
 3. 4. června HZS Jihočeského kraje, České Budějovice
 4. 18. června HZS Olomouckého kraje, Hranice na Moravě
 5. 23. července HZS Zlínského kraje, Uherský Brod, SDH Horní Lideč
 6. 21. srpna HZS Královéhradeckého kraje, Hradec Králové

F. Povinnosti pořadatelů

 1. Každý pořadatel oznámí vhodnou formou podmínky, upřesňující jím pořádaný závod (termín uzávěrky přihlášek a způsob jejich podání, místo konání, čas zahájení, povrch dráhy, apod.) nejméně 3 týdny před konáním příslušného závodu. Ke zveřejnění propozic na webových stránkách MV-generálního ředitelství HZS ČR (www.hzscr.cza zaslání propozic na HZS krajů zašle pořadatel propozice v elektronické podoběnejpozději 30 dní před konáním příslušného závodu na elektronickou adresu jiri.rosenkranz@grh.izscr.cz.
 2. Každý pořadatel zajistí přípravu a vyhodnocení závodu tak, aby proběhl organizovaně, bezpečně, v souladu s pravidly požárního sportu a propozicemi této soutěže.
 3. Každý pořadatel zajistí zaslání výsledků (časy a dosažené body) jím pořádaného závodu na MV-generální ředitelství HZS ČR v elektronické podobě spolu s návrhem článku do časopisu 112 na elektronickou adresu jiri.rosenkranz@grh.izscr.cz. MV-generální ředitelství HZS ČR zabezpečí vystavení výsledků na webových stránkách a zveřejnění článku o příslušném závodu v časopisu 112.

G. Hodnocení v jednotlivých závodech - dle pravidel požárního sportu

 • „Ve dvojboji se stane vítězem soutěžící, který dosáhne nejnižšího součtu časů úspěšnějších pokusů v disciplínách běh na 100 m s překážkami a výstup do 4. podlaží cvičné věže. V případě, že dva nebo více soutěžících dosáhnou součtu stejných lepších časů, rozhodne o jejich umístění součet časů z horších pokusů v obou disciplínách. Bude-li i tento výsledek stejný, budou soutěžící hodnoceni na stejném pořadí.“


H. Bodová hodnota umístění v jednotlivých závodech

muži do 35 let včetně

muži nad 35 let
1. místo
40 b 
11. místo20 b21. místo 10 b1. místo10 b
2. místo
35 b 
12. místo19 b22. místo9 b2. místo7 b
3. místo
32 b
13. místo18 b23. místo8 b3. místo5 b
4. místo
29 b
14. místo17 b24. místo7 b4. místo2 b
5. místo
27 b
15. místo16 b25. místo6 b5. místo1 b
6. místo
25 b
16. místo15 b26. místo5 b

7. místo
24 b
17. místo14 b27. místo4 b

8. místo
23 b
18. místo13 b28. místo3 b

9. místo
22 b
19. místo12 b29. místo2 b

10. místo
21 b
20. místo11 b30. místo1 b


I. Celkové vyhodnocení dvojboje

 1. Zpracování celkového hodnocení dvojboje a předání cen provede zástupce ČHSF ve spolupráci s MV-generálním ředitelstvím HZS ČR.
 2. Z šesti závodů se závodníkům do celkového vyhodnocení započítává součet tří nejvyšších bodových hodnot. Vítězem se stává závodník s nejvyšším počtem takto získaných bodů. V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí nižší součet tří nejlepších časů.
 3. Jako ocenění výsledků dosažených ve dvojboji se udělují závodníkům na 1. až 3. místě v každé kategorii diplomy a poháry. Absolutní vítěz dvojboje převezme putovní pohár generálního ředitele HZS ČR při vyhlášení ankety Hasič roku.
 4. ČHSF zajistí ceny pro celkové vyhodnocení dvojboje.

J. Kontaktní adresy jednotlivých pořadatelů

1. HZS Moravskoslezského kraje
Ing. Tomáš Lefner, tel. 602 562 532
e-mail: tomas.lefner@hzsmsk.cz

2. HZS Plzeňského kraje 
Ing. Jan Kolář, tel. 950 331 164, 725 045 350
e-mail: jan.kolar@hzspk.cz

3. HZS Jihočeského kraje
Ing. Pavel Hanus, tel. 950 230 128
e-mail:pavel.hanus@jck.izscr.cz

4. HZS Olomouckého kraje
Ing. Arnošt Lenoch, tel. 950 781 063, 602 410 571 
e-mail:arnost.lenoch@hzsol.cz

5. HZS Zlínského kraje
Ing. Štefan Hrtús, 724 190 313
email: stefan.hrtus@zlk.izscr.cz

6. HZS Královéhradeckého kraje
Bc. Rudolf Jelínek, tel. 950 530 713 
e-mail:souteze@hkk.izscr.cz

Aktualita ze dne 3.2.2015 | Napsal: