Česká Hasičská Sportovní Federace, sportovní svaz hasičů, z.s.

Přebor HZS ČR ve futsalu profesionálních ha­sičů

PŘEBOR HZS ČR ve futsalu 2015

V rámci fyzické přípravy příslušníků HZS ČR a dle Kalendáře hlavních sportovních soutěží v roce  2015  se uskuteční  „Přebor HZS ČR ve futsalu profesionálních hasičů“.

Turnaj proběhne ve  sportovní hale  podle Pravidel futsalu s menšími úpravami.

Pořadatel : HSK Ústí n. Orlicí ve spolupráci s ČHSF, HZS Pardubického kraje, mediální partner – Požáry.cz

Datum konání turnaje : 29.-30.října 2015

Místo konání turnaje : Vysoké Mýto, hala Domova mládeže ve Vysokém Mýtě

Zahájení turnaje :  29.října 2015  v 8.45 hod. ve Vysokém Mýtě

Prezence : 29.října 15  v 7.30 hod. ve Vysokém Mýtě - Integrovaná škola Technická

nprap. Hana Špinlerová

                 nprap. Bc. Pavel Zámečník

                 p. Jana Davidová

Startovné:  1000,- Kč za družstvo

Nocležné + stravné (snídaně,večeře,2x oběd):  –1 noc 250,-  + 285,-  strava = 535Kč/osoba

                                                                              2 noci 400,-  + 285,- strava = 685 /Kč/osoba                         

Hrací systém: bude vytvořen dle došlých přihlášek. Pravděpodobně ve 2 skup.. Ve skupinách hraje každý s každým. Druhý den se hraje vyřazovacím způsobem.

Ukončení turnaje : 30.října 15 v 16.00 hod. ve sportovní hale ve Vysokém Mýtě.

Rozhodčí : kvalifikovaní rozhodčí futsalu

Zdravotní služba : ZÚ Hlučín

Ředitel turnaje : plk.Ing. Roman Studený

Ceny: každé družstvo obdrží cenu.

Přihlášky : zasílat nejpozději do 10.října  2015 na  e-mail Zamecnik.P@seznam.cz , nebo mobil  606792973

Na přihlášce bude max.počet osob 15. (včetně řidičů,ved.dr.,atd.) a závazný požadavek na nocleh.

Možný příjezd dne 28.října od 19.00 hod. Nutno napsat do přihlášky!

Každý vedoucí družstva si připraví soupisku osob pro nocleh s uvedením adresy bydliště a číslem OP.

Ubytování: na základě závazných přihlášek zabezpečí pořadatel proti hotovému zaplacení.

Ubytování je možné již od 28.října 2015 – dejte do přihlášky!

Stravování: zajištěno za úhradu v rozsahu 1x večeře, 1x snídaně, 2x oběd

Ubytování i stravování bude zajištěno pro přihlášená družstva a jejich doprovod dle obdržené přihlášky. Každé družstvo při prezenci uhradí částku za stravu a ubytování v ceně osoba/1 noc + strava celkem 535,- Kč /osoba, 2 noci + strava celkem 685,- Kč/os.

Změna počtu stravovaných oproti přihlášce je možná nejpozději do 26.října 2015, poté každé družstvo hradí počet předem nahlášený.

Technická ustanovení

1. Pravidla – hraje se podle platných pravidel futsalu s vyjímkou:           pravidla 8 doba trvání   hry         

2. Složení družstva – max. 12 hráčů na zápas

3. Systém soutěže – pravděpodobně ve dvou skupinách každý s každým 2 x 12 minut. Do finálové skupiny postupují vždy první čtyři ze skupiny, ostatní ze skupiny hrají o 9. – 14. místo. Zde se hraje vyřazovacím systémem.

Pořadatel si vyhrazuje právo, upravit systém soutěže podle aktuálních podmínek při losování resp. došlých přihlášek!

4. Losování – veřejné dne 29.10.2015 v 8.30 hod.

5. Časový program –

29.10.15  7.30 – 8.30 presence

8.30 -   losování

8.45 -   zahájení turnaje

9.00 – 19.00 utkání ve skupinách

11.00 – 12.30 oběd

18.00 – 19.30 večeře


30.10.15  7.00 – 8.30 snídaně

8.00 – 15.00 finálová utkání a skupina o umístění

11.30 – 13.00 oběd

15.30 – 16.00 ukončení MČR HZS ČR 

Důležité!  Zaslání přihlášek po uvedeném termínu na tyto nebude brán zřetel. V den zahájení turnaje nebude žádná čekací doba na opozdilá družstva. V tomto případě bude družstvo kontumováno v poměru 0 – 5.

Při prezenci bude od vedoucích družstev vybíráno nocležné a stravné v počtu nahlášených příslušníků na přihlášce.

Aktualita ze dne 9.9.2015 | Napsal: