Česká Hasičská Sportovní Federace, sportovní svaz hasičů, z.s.

Přebor HZS ČR ve florbale

Propozice Přeboru Hasičského záchranného sboru ČR ve florbalu 3. ročník turnaje „O pohár ředitele HZS Olomouckého kraje“

Pořadatel:

Okresní sdružení hasičů Olomouc

Sportovní klub při Hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje, z. s.

Česká hasičská sportovní federace

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje


Termín:

29. – 30. dubna 2019


Místo:

Sportovní hala TJ Spartak Přerov, U Tenisu 3250/16, 750 02  Přerov

49.4573803N, 17.4674244E


Podmínky účasti:

Účastníci přeboru mohou být jen příslušníci HZS ČR a příslušníci PČR, fyzicky a zdravotně způsobilí.


Přihlášky:

Je nutno zaslat e-mailem na kontaktní adresu vladimir.vilimek@hzsol.cz

tel.: 950 770 318, mobil: 602 410 547

Nejpozději do 19. 4. 2019!

V přihlášce je nutno uvést celou soupisku hráčů ve formě tabulky (viz příloha) a kontakt na vedoucího soutěžního družstva. Přeboru se zúčastní 8 nejdříve přihlášených družstev (z kapacitních důvodů).  


Prezence:

Skupina A - od 06:30 do 07:30 hod ve vestibulu sportovní haly

Skupina B - od 12:00 do 12:30 hod ve vestibulu sportovní haly


Losování:

Losování – nasazení družstev do skupin A, B bude provedeno předem, dne 22. 4. 2019 na KŘ HZS Olomouckého kraje za účasti vnitřní kontroly a interního auditu.


Startovné:

2000 Kč / družstvo (v ceně je pitný režim)

Startovné se hradí při prezenci.


Diplomy a ceny:

Mužstva na 1. až 3. místě obdrží poháry, diplomy a věcné ceny. Dále bude vyhlášen nejlepší brankař a střelec turnaje. Všechny družstva obdrží diplomy.


Časový program:

pondělí 29. 4. 2019

Skupina A: začátek prvního zápasu v 8:00 hod

Hrací doba 2 x 20 min (+ 1 min poločas, + 4 min mezi zápasy), tj. jeden hrací blok 45 min


V 13:00 hod slavnostní zahájení Přeboru HZS ČR ve florbalu a nástup všech družstev!


Skupina B: začátek prvního zápasu v 13:30 hod

Hrací doba 2 x 20min (+ 1 min poločas, + 4 min mezi zápasy), tj. jeden hrací blok 45 min


úterý 30. 4. 2019

Playoff: začátek prvního zápasu v 8:00 hod

Hrací doba 2 x 20 min (+ 1 min poločas, + 4 min mezi zápasy), tj. jeden hrací blok 45 min

Před zápasem o 3. místo bude větší přestávka než 4 min na regeneraci sil.


V cca 14:00 hod navazuje slavnostní vyhlášení výsledků přeboru a předávání cen (vše Sportovní hala).


Ubytování:

Ubytování si zajišťují účastníci samostatně v rámci cestovních náhrad.


Stravování a pitný režim:

Možnost využití restaurace v místě konání turnaje. Stravování si zajišťují účastníci samostatně v rámci cestovních náhrad (požadavky na obědy budou součástí přihlášky – viz příloha). Pitný režim je účastníkům zajištěn organizátory v rozsahu 1 x 1,5 l PET láhev.


Lékařské zajištění:

Výjezdové stanoviště ZZS Olomouckého kraje v Přerově.Různé:

 • přebor probíhá dle pravidel ČFbU, pořadatel si vyhrazuje právo na modifikaci pravidel vyplývající z časového harmonogramu. Účastníci budou o případných úpravách informováni před zahájením turnaje;
 • turnaj bude vyhodnocen jako Přebor HZS ČR ve florbalu;
 • měření hracího času elektronickou časomírou;
 • účastníci a diváci se účastní turnaje na vlastní nebezpečí;
 • výsledky přeboru budou zveřejněny na internetové adrese www.hzsol.cz;
 • slavnostní vyhlášení a předání cen bude provedeno 30. 4. 2019 ve 14:00 hod ve sportovní hale;
 • maximální počet družstev je 8;
 • hrací systém: 2 skupiny (A, B) po max. 4 účastnících;
 • ve skupinách se dne 29. 4. 2019 hraje systémem „každý s každým“;
 • v případě nerozhodného výsledku zápasu ve skupinách rozhoduje prvně vzájemný zápas a pak skóre;
 • z každé skupiny postupují všechna 4 družstva;
 • dne 30. 4. 2019 hraje 8 družstev (postupujících ze skupin) systémem pavouk „playoff“;
 • v případě nerozhodného výsledku zápasu v „playoff“ části se hned provádí nájezdy (bez prodloužení), 3 série, 3 exekutoři z každého týmu, v případě dalších sérií už může provádět trestné střílení i stejný hráč;
 • družstva hrají v jednotných dresech s čísly, brankář dres odlišný;
 • počet hráčů v poli je 5+1 na každé straně;
 • hrací doba je 2 x 20 min;
 • doba trestu je 1 minuta;
 • nutno důsledně dodržovat časový rozpis zápasů;
 • na soupisce může být uvedeno max. 16 hráčů;
 • obuv na palubovku (ne černá podrážka);
 • rozhodují delegovaní rozhodčí;
Organizační výbor přeboru:

Ředitel přeboru:                                               
nprap. Vladimír Vilímek                                                                                        

Vedoucí organizační skupiny:
 kpt. Ing. Jan Ondruch

Vedoucí technické skupiny:                            
 kpt. Ing. Jakub Bartl
plk. Ing. Karel Kolářík v. r.
ředitel HZS Olomouckého kraje

Aktualita ze dne 14.4.2019 | Napsal: