Česká Hasičská Sportovní Federace, sportovní svaz hasičů, z.s.

Jarní splutí Sázavy

Ve středu 6. dubna 2016 se uskuteční další ročník již tradičního Jarního splutí řeky Sázavy.

 •     startovné od 500 Kč
 •     z Týnce n. Sázavou do Pikovic
 •     na raftech nebo kánoích
 •     zapůjčení lodí a odvoz
 •     zajímavé ceny a oběd
 •     prezentace v 10h, start v 12h
 •     více info na 603 207 747

PŘIHLAŠTE VAŠÍ POSÁDKU VČAS, OMEZENÁ ÚČAST!    

Pořadatel:     

SK pražských hasičů, z.s. s přispěním finančního grantu od České hasičské sportovní federace a HZS hl. m. Prahy

Určeno pro:   

příslušníky a zaměstnance HZS ČR, zaměstnance HZS podniků, členy SDH

Prezentace:   

od 10 – 11h  v půjčovně lodí  Bisport – Týnec nad Sázavou, hromadný start v 12 hodin       

Trať závodu:

Trať závodu je dlouhá 16,3 km z Týnce nad Sázavou do Pikovic

Přihlášky:       

Na email petrtaticek@seznam.cz zašlete služební číslo, hodnost, jméno, příjmení, pracoviště členů posádky a název posádky.

Startovné: 

 • raft vlastní: R4 – 500,- Kč, R6 - 750,- Kč
 • raft z půjčovny: R4 – 1400,- Kč, R6 – 1900,- Kč (v zápůjčce pádla, barel, vesta)
 • kanoe  pouze z půjčovny: C2 – 550,- Kč
 • (zvýhodněné startovné pro každého člena SK pražských hasičů, z.s. ve výši 100,- Kč)

Jak uhradit startovné:

Startovné uhraďte na účet SK pražských hasičů z.s. nejpozději do 1. 4. 2016, č.ú: 224352849/0300, VS: 60416, do poznámky uveďte název posádky. Členům SK pražských hasičů, z.s. bude přeplatek na startovném vrácen v hotovosti při prezenci.

Pozn.: Každé posádce bude vystavena společná faktura včetně jmen uvedených v platebním příkaze a výší částky přijaté SK. Pokud máte zvláštní požadavky na náležitosti faktury (například uvedení organizace nebo Vašeho SK), před uhrazením startovného kontaktujte hospodáře SK pražských hasičů, z.s. na tel: 950 850 025 nebo emailu: vit.valenta@hzspraha.cz. Pozdější změny účetního dokladu nebudou brány v potaz.

Převoz aut (řidiči):

V 10:15h společný odjezd všech aut z Týnce nad Sázavou do Pikovic. V 11:00h odvoz řidičů autobusem z Pikovic zpět na start do Týnce nad Sázavou. 

Obecné informace:

Při nižším stavu vody je možná změna z raftu na kánoe a naopak. Při vyšším vodním stavu (nad 150cm) startují pouze rafty a přihlášení kanoisté vytvoří vlastní raftovou posádku. Při vyšším vodním stavu (více jak 230cm) si pořadatel dovoluje závod odložit nebo zrušit (startovné se v plné výši vrací). Ideální vodní stav pro C2 je 65-90cm a pro raft 100-230cm. Pokud bude stav vody více jak 90cm je povinný neopren (suchý oblek). Informace o vodním stavu a teplotě vody získáte na www.raft.cz nebo www.bisport.cz, přizpůsobte tomu své oblečení. Start je na vlastní nebezpečí, účastníci musí být dobrými plavci, starší 18 let, záchranné vesty a helmy jsou povinné. Přísný zákaz konzumace alkoholu. Po skončení závodu bude v hospodě u Dolejších oběd a vyhlášení výsledků.

Pro závodníky HZS hl. m. Prahy: odjezd z hasičské stanice č. 6 v 8.45h, rezervace nutná!


Za akci odpovídá:

Petr Tatíček – tel.: 603 207 747

e-mail : petrtaticek@seznam.cz

Aktualita ze dne 30.1.2016 | Napsal: