Česká Hasičská Sportovní Federace, sportovní svaz hasičů, z.s.

Jablonecká hala 2017

SH ČMS – OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ JABLONEC NAD NISOU
ve spolupráci s
ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU
HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE,
KRAJSKÝM ŘEDITELSTVÍM
HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE,
SPORTOVNÍM KLUBEM HZS LIBERECKÉHO KRAJE,
ČESKOU HASIČSKOU SPORTOVNÍ FEDERACÍ,
MINISTERSTVEM VNITRA - GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR
a
SDRUŽENÍM HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA
POŘÁDAJÍ
XXXI. ročník HALOVÉ SOUTĚŽE v disciplínách požárního sportu

AKCE PROBÍHÁ ZA FINANČNÍ PODPORY LIBERECKÉHO KRAJE.
JABLONECKÁ HALA 2017


Vážení sportovní přátelé
V letošním roce vstoupí v platnost nový model průběhu soutěže. Soutěž bude pouze jednodenní, a bude probíhat jen v disciplíně běh na 100 m s překážkami, a to v kategoriích muži-SDH, ženy, muži-PROFI. Každý závodník může soutěžit pouze za jednu kategorii.

Do celkového počtu 400 přihlášených závodníků ve všech soutěžních kategoriích, bude soutěž probíhat ve 2 pokusech.
Pokud celkový počet přihlášených závodníků ve všech soutěžních kategoriích převýší 400, poběží všichni závodníci 1 pokus. Dle dosažených časů v každé kategorii nejlepších 32, respektive 60 závodníků absolvuje 2. pokus dle klíče:
3 – 100 závodníků přihlášených soutěžících ……druhé kolo 32 nejlepších,
101 a více přihlášených soutěžících závodníků ……druhé kolo 60 nejlepších.
Druhé kolo pokusů (nebo 32, respektive 60 nejlepších) proběhne až po odběhnutí všech prvních pokusů ve všech kategoriích.
Zahájení

 • Povinností všech soutěžících je zúčastnit se nástupu při zahájení soutěže. Sraz závodníků je v 7.50 hodin v prostoru startu.

Startovné

 • Každý závodník nebo skupina závodníků uhradí startovné ve výši 150,- Kč za osobu ráno při prezenci. Jiná forma úhrady je možná po dohodě s pořadatelem (bezhotovostní úhrada, faktura apod.).

Prezence

 • Je časově rozdělena na muže-PROFI, muže-SDH a ženy, viz časový harmonogram soutěže.
 • Přízemí, prostor posilovny.
 • Registraci provádí samotný závodník, (označení rozlišovací páskou). Soutěžícím při prezenci bude předána startovní listina předem přihlášených startujících, včetně startovních čísel a odznaků soutěže.

Přejímka nářadí

 • Bude prováděna namátkově v průběhu závodů.

Lékařská prohlídka

 • Vysílající organizace a každý závodník zodpovídá za to, že startuje zdráv a byl prohlédnut lékařem. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí.

Startovní listina

 • Bude s uvedením jmen a vysílající organizace předána účastníkům při prezenci.

Výsledková listina

 • Bude účastníkům k dispozici na internetu, případně na požádání zaslána.

Startovní čísla

 • Startovní čísla budou závodníkům předána při prezenci.
 • V případě nedokončení pokusu nebo nenastoupení k plnění disciplíny jsou závodníci povinni startovní číslo odevzdat v cíli disciplíny.
 • V případě ztráty nebo nevrácení startovního čísla bude pořadatelem požadována finanční náhrada ve výši 200,- Kč.

Měření časů

 • Je prováděno elektronicky. Do jedné minuty po skončení pokusu jsou docílené časy oznamovány rozhlasem.

Šatny

 • Je možno použít šaten, po dohodě na recepci, která je umístěna ve vstupním prostoru haly na základě uhrazené zálohy.
 • Za volně odložené věci v prostorách haly pořadatel neručí.

Rozcvičování

 • Rozcvičování se provádí zásadně mimo prostor, kde probíhají závody. Nerespektování tohoto ustanovení a neuposlechnutí upozornění rozhodčích na porušení tohoto ustanovení bude posuzováno jako porušení propozic soutěže a závodník, příp. štafeta bude vyloučena ze soutěže.

Odkládání věcí

 • Závodníci odkládají věci před startem na určené místo u startu, po absolvování pokusu se vracejí zpět mimo dráhy disciplín, hadice se smí svinovat jen ve vyhrazeném prostoru.

Stravování

 • Formou bufetu v prostorách areálu.

Cestovné

 • Všichni startující a jejich doprovod cestují na náklady vysílající organizace. Ubytování pořadatelé nezajišťují.

Technické provedení

 •  Soutěž bude probíhat v atletické hale na Střelnici Jablonec nad Nisou na dráze​ Polytan.
 • Průběh disciplín, výstroj a výzbroj soutěžících dle Pravidel požárního sportu s tím, že:
  • Materiál k provedení disciplín, dle pravidel požárního sportu, si každý závodník přiveze vlastní.

Protesty

 • Podání protestu se provádí podle pravidel požárního sportu po složení finanční kauce ve výši 300,- Kč při protestu RD, 500,- Kč HR a odvolací komisi.
 • V případě neoprávněného protestu propadá tato částka ve prospěch pořadatele.

Časový průběh

 • Uvedený v těchto propozicích je pouze orientační. Proto musí každý závodník sledovat průběh soutěže, aby nezmeškal nástup k plnění disciplín.

Upozorňujeme závodníky, že doba přípravy a provedení pokusu je u běhu na 100 m
s překážkami je 1 minuta.

Předpokládaný časový harmonogram – sobota – 1. 4. 2017

6.30-7.30-muži-PROFI prezence, úhrada startovného, předání startovních čísel
7.45-8.45-muži-SDH prezence, úhrada startovného, předání startovních číse
8.00-8.20-slavnostní zahájení
8.30-9.30-rozběhy mužů-PROFI na 100 m s překážkami
9.00-9.45-ženy prezence, úhrada startovného, předání startovních čísel
9.30-11.30-rozběhy mužů-SDH na 100 m s překážkami
11.30-13.30-rozběhy žen na 100 m s překážkami
13.30-14.00-případná přestávka
14.00-
-druhé pokusy

-
-vyhlášení výsledků – po dokončení rozběhů všech kategorií

Časy v průběhu dne jsou orientační a závisí na počtu přihlášených v jednotlivých kategoriích.

Přihlášky

 • Přihlásit se může závodník prostřednictvím portálu www.stovky.cz

Přihlášení je nutní provést nejdéle do 26. března 2017

Případné dotazy

 • SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Jablonec nad Nisou - organizační výbor email: hala@oshjablonec.cz
 • Ing. Jiřina Brychcí, mob.: 604 369 773
 • HZS Libereckého kraje, územní odbor Jablonec nad Nisou, mjr. Bc. Jiří Kypta, tel.: 950 481 063, e-mail: jiri.kypta@hzslk.cz

UPOZORNĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY HALOVÉ SOUTĚŽE:

Účastníci halové soutěže, včetně doprovodů a diváků, jsou povinni respektovat provozní řád sportovního zařízení a pokynů pořadatelů. Prokázané porušení těchto ustanovení bude posuzováno jako nesportovní chování se všemi následky dle pravidel požárního sportu a náhradou způsobené škody.
.

štítky: Požární sport
Aktualita ze dne 11.3.2017 | Napsal: