Česká Hasičská Sportovní Federace, sportovní svaz hasičů, z.s.

Česká hasičská sportovní federace má nové vedení

Tisková zpráva

Noví členové předsednictva byli do své funkce zvoleni na shromáždění delegátů 24. dubna 2018. Setkání zástupců České hasičské sportovní federace se uskutečnilo v prostorách Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky v Praze.

Na shromáždění byly projednány nové stanovy České hasičské sportovní federace, sportovního svazu hasičů a bylo zvoleno nové předsednictvo i dozorčí rada.

Novým předsedou federace se stal Ing. David Pouč, který vidí jako svůj hlavní cíl zejména upevnění pozice ČHSF vůči Ministerstvu vnitra a Generálnímu ředitelství HZS ČR a také rozšíření členské základny formou podpory malých nebo vznikajících členských sportovních klubů.


Složení nového vedení České hasičské sportovní federace:

Předsednictvo:

Ing. David Pouč – předseda

Bc. Pavel Zámečník – místopředseda

Mgr. Václav Svach – člen

Ing. Lukáš Novák – člen

Ing. Sabina Hloušková – sekretář


Dozorčí rada:

Ing. Zdenek Nytra – předseda

Ing. Miloš Černý – člen

Mgr. Jan Dvořák – člen


Z celkového počtu 30 delegátů s hlasovacím právem se za jednotlivé hasičské sportovní kluby zúčastnilo shromáždění celkem 19 delegátů.

štítky: ČHSF
Aktualita ze dne 24.4.2018 | Napsal: