Česká Hasičská Sportovní Federace, z.s.

Kontakty

Sekretariát ČHSF
nábřeží U Přívozu 122/4
500 03 Hradec Králové
mob.: +420 950 530 237
e-mail: sabina.hlouskova@hkk.izscr.cz
www: http://www.chsf.cz
ČÚ: 211697098 / 0300 Československá obchodní banka, a.s.
IČO: 26649322

e-mail: info@chsf.cz

souteze@chsf.cz

ČHSF

Ing. David Pouč
předseda
e-mail: david.pouc@hkk.izscr.cz

tel.: +420 724 178 112